Dây thun tròn đơn, đôi, ba gắn bi dành cho ná cao su

12,000