Kìm đa chức năng gấp lại mở ra nhỏ gọn cực kỳ tiện lợi

70,000