Lưới ngụy trang rằn ri quân đôi 3 màu: Xanh bộ đội, xanh nước biển (lính thủy) và màu lá khô (nâu đất)

20,000