Ná cao su dây dẹt chạc 8 thép không gỉ loại vặn vít

100,000